GENEL BAKIŞ

“Sermaye; sahiplerinden ziyade, hizmet gördüğü kitlenin takdir ve kabulünü kazanmak zorunda olduğunu hisseden yöneticilerce idare edilirse başarıya ulaşabilmektedir.”

Sedex Madencilik Halkla İlişkiler Bölümü kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler çalışmaları ile ilgilenir. Her şeyden önce çalışanları ile sağlıklı bir iletişim kurmaya, onların güven ve bağlılığını kazanmaya özen gösteren  kurum içi çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirmektedir. Kurum dışı çalışmalarında ise “Doğru iletişimi güçlendirerek sürekliliğini sağlamak” ilkesi ile hareket eder.

Halkla İlişkiler Bölümü faaliyetleri arasında;

 • yöre halkını sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal yönden desteklemek,
 • basını takip ederek bilgi akışını sağlamak ve basın arşivini oluşturmak,
 • faaliyet gösterilen bölgede yöre halkını faaliyetler hakkında bilgilendirmek,
 • metal madenciliği konulu fuar ve sempozyumlara katılarak stand açmak,
 • kurum içi iletişimi güçlendirecek faaliyetlerde bulunmak,yer almaktadır.

HALKLA İLİŞKİLER POLİTİKASI

 Sedex Madencilik bakır, kurşun-çinko, demir v.b. metalik maden yataklarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi ile, sürekli olarak gelişimi hedef edinmiş kurumsal bir maden şirketidir. uluslararası standartlarda bilinen en iyi teknoloji ile, çevreyle uyumlu, yöre halkına saygılı ve Türk ekonomisine maksimum katkı sağlayacak doğrultuda faaliyetlerini yürütmektedir

 • Beraber çalıştığımız toplumların bütün üyelerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı ve anlayış göstermek,
 • Faaliyetlerimizi birlikte çalıştığımız toplumların fayda sağlayacakları şekilde yürütmek,
 • İçinde çalıştığımız toplumların sorumlu birer üyesi gibi davranmak,
 • Bireylerin değerlerine, görüşlerine ve haklarına saygı göstermek.

Aşağıdaki hususlara dayalı ilişkiler kurmak için çalışacağız:

 • Açık ve şeffaf iletişim,
 • Birbirimizden öğrenmek,
 • Karşılıklı dayanışma,
 • Başarıyı paylaşmak.

HALKLA İLİŞKİLER POLİTİKASI

İnsan faktörünü tüm çalışmalarında ön planda tutmayı ilke edinen Sedex Madencilik  çalışmaktan mutluluk duyan, bireysel hedefleri ile şirket hedeflerini örtüştüren, çalışma isteği yüksek olan, kurum kültürüne bağlı çalışanlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket hakkındaki gelişmelerin çalışanlara zamanında ve doğru olarak aktarılması, bölümler arası iletişimin güçlendirilmesi, çalışanların moral ve motivasyonunun yüksek tutulması için Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Bölümleri koordineli çalışmalar yapmaktadır