1. Eğitim: Sedex Madencilik, çalışanlarının işe başlamadan önce kapsamlı bir eğitim programından geçmesini sağlar. Bu eğitim programı, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını, madencilikteki potansiyel tehlikeleri ve güvenli çalışma prosedürlerini içerir.
  • Tehlike Değerlendirmesi: Şirket, madencilik sahasındaki tehlikeleri düzenli olarak değerlendirir ve riskleri azaltmak için gerekli önlemleri belirler. Bu değerlendirme süreci, çalışanların güvenliğini maksimum düzeyde sağlamayı hedefler.
  • Kişisel Koruyucu Donanım (KKD): Sedex Madencilik, çalışanlarının güvenliğini sağlamak için uygun kişisel koruyucu donanımların kullanımını teşvik eder. Bu donanımlar, iş güvenliği kaskları, koruyucu gözlükler, iş eldivenleri ve koruyucu ayakkabılar gibi gereçleri içerir.
  • Acil Durum Planları: Şirket, madencilik sahasında olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmak adına detaylı acil durum planları oluşturur. Bu planlar, çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlar ve acil durumlarda etkin müdahale imkanı sunar.
  • Sağlık Kontrolleri: Sedex Madencilik, çalışanların düzenli sağlık kontrollerinden geçmelerini sağlayarak meslek hastalıklarının erken teşhis edilmesine ve önlenmesine katkıda bulunur.
  • İşçi Katılımı: Şirket, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında aktif bir rol almasını teşvik eder. Çalışanlar, potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve güvenli çalışma uygulamalarını geliştirmek adına yönetimle iş birliği yaparlar.

Sedex Madencilik, yasal düzenlemelere uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştirir. Bu sayede çalışanlarının güvenliğini sağlamanın yanı sıra, iş sürekliliğini ve şirket itibarını korur.