Sedex Madencilik olarak; çalışmalarımız kapsamında Türkiye genelindeki maden sahalarını; metalik maden cevherleşmesi potansiyeli açısından değerlendirmekteyiz. Sahibi olduğumuz maden ruhsatlarımızla jeolojik ve jeofizik değerlendirmeler ile sondaj çalışmaları yapmakta ve bu bölgelerdeki var olan potansiyelleri açığa çıkartmaktayız.

Çalışmalarımız sırasında;

  • Jeolojik haritalar
  • Yapısal-tektonik haritalar
  • Jeolojik modeller
  • Uzaktan algılama
  • Gravite yöntemi
  • Manyetik alan yöntemi
  • Elektrik ve elektromanyetik verilerden yararlanılmaktadır.