• * Şeffaflık ve dürüstlük,
  • * Çalışanlara ve yöreye değer vermek,
  • * Yaratıcılık ve Yenilikçilik
  • * Sosyal onay,
  • * Takım çalışması ve güçlü iletişim,
  • * Mükemmele ulaşmayı hedeflemek,
  • * Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.