info@sedexmadencilik.com

Strateji

Amacımız; orta vadede kaynaklarımızı arttırmak için çevreyle uyumlu mevcut metalik maden projeleri geliştirmek, yeni metalik maden projeleri bulmak ve geliştirmek; kar edilebilir üretimi azami düzeye getirmektir. Hedefimiz; bölgesel yapılanma stratejimiz, başarılı ve çevreyle uyumlu kaynak büyütme performansımız ve üretimdeki tecrübelerimiz ile Türkiye’nin önde gelen metalik maden üreticisi firmalarının başında yerimizi almaktır.

HALKLA İLİŞKİLER POLİTİKASI

Halkla İlişkiler Bölümü kurum içi ve kurum dışı halkla satış çalışmaları ile ilgilenir. Herşeyden önce planlamakta olan bir kişiyle uyumlu hale getirilecek olan güven ve bağlılığını geliştirmeye özen gösteren Sedex Madencilik, kurum içi planlamayı geliştirecek. Kurum dışı çalışma ise “Doğru iyileştirerek sürekliliğini sağlamak” ile ilgili hareket eder.

İş Sağlığı ve Güvenlik

Faaliyet sahalarımızda bulunan tüm çalışanlar ve ziyaretçiler, tehlikeyi belirleme ve tehlikeye müdahale konusunda söz hakkına sahiptirler. Yazılı olarak bildirilen bu tehlikeler veya iş emniyeti önerileri yetkililerimizce dikkate alınarak önlemi derhal alınır.

Bize Yazın

Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.

Faaliyetlerimiz

Sedex Madencilik olarak; çalışmalarımız kapsamında Türkiye genelindeki maden sahalarını; metalik maden cevherleşmesi potansiyeli açısından değerlendirmekteyiz. Sahibi olduğumuz maden ruhsatlarımızla jeolojik ve jeofizik değerlendirmeler ile sondaj çalışmaları yapmakta ve bu bölgelerdeki var olan potansiyelleri açığa çıkartmaktayız.

image
image
image
image
image
image
image
image